Cenk

Uvedené ceny jsou orienta?ní, závisí na stavu a délce srsti.


  Cenu také ovliv?uje zda je srst umytá, vy?esaná, plstnatá, špinavá, se zbytky trávy, bodlák?, velikost jedince...
I dva shodní jedinci mohou být upraveni za r?znou cenu !

Vašeho pejska den p?ed úpravou vykoupejte !
 

Úprava na výstavy (pouze plemena skupiny FCI VIII) dohodou           

Cena za b?nou úpravu

Plemeno

St?ih

Koupání a sušení

Malá plemena

200 – 300

150 – 300

St?ední plemena

250 – 500

200 – 400

Velká  plemena

400 – 800

nekoupeme

 TRIMOVÁNÍ

Všechna plemena 400 /1 hodina

OSTATNÍ SLUBY

St?ihání drápk?

40,-

Depilace a ?išt?ní uší

40,-

Další neuvedené sluby dle dohody

P?ÍPLATKY 

Siln? zacuchaná nebo plstnatá srst

100 - 300  k cen? sluby

Agresivita psa

100 - 300 k cen? sluby

Asanace prost?edí
(neoznámené zablešení)

100 - 300 k cen? sluby

Bohuel u Vás doma pejska neost?iháme,
 zázemí salonu je nezastupitelné.


uvedené ceny jsou  v?etn? DPH.                            Ceník je platný od 1.1.2010