Sluby

St?ihání 

  Koupání
 (mimo velkých  ps?)

Sušení 

?esání a roz?esávání

Úpravy št??at

Depilace ušních chloupk?

?išt?ní uší

Trimování

 

Antiparazitní program

St?ihání drápk?

Ošet?ování tlapek

Speciální ošet?ení srsti

St?ihání na výstavy
(FCI -  VIII)

Poradenství v ošet?ování srsti

Prodej kosmetiky a chov. pot?eb

 

strihan

Uvedené sluby nabízíme pro všechny rasy. Ost?iháme a roz?ešeme pejsky všech velikostí a barev v profesionálním prost?edí. Na všechny  pejsky pouíváme jen osv?d?enou avyzkoušenou  kosmetiku, kterou pouíváme na psy, které se prezentují na výstavách.